avatar
A. den Doolaard

Berichten van en over de zwervende schrijver en journalist A. den Doolaard (1901-1994). Toots door Albert Koevoet (@koevoet).
Doorzoekbaar via tootfinder
Vragen? Laat het me weten!

avatar
A. den Doolaard
AdenDoolaard@mastodon.nl

Nieuwsbulletin van De Vrije Katheder, 18 december 1944:

"A. den Doolaard heeft de mijnstreek in Limburg bezocht en zei hierover het volgende: In de mijnstreek zijn strubbelingen en wilde stakingen geweest en ook nu nog is er van diepgaande verbetering geen sprake. Enkele weken geleden was de kolenproductie nog slechts 1/4 van die tijdens de Duitse bezetting."

resolver.kb.nl/resolve?urn=MMI

2 days ago
avatar
A. den Doolaard
AdenDoolaard@mastodon.nl

"Gisterenmiddag sprak A. den Doolaard voor de uitzending van Radio Oranje; Er heerst onder de bewoners van bevrijd gebied een onstuimige drang naar gerechtigheid; dit komt in de Vrije Pers tot uiting, waarbij vaak blijk gegeven wordt van de overtuiging, dat er onvoldoende streng opgetreden wordt tegen collaborateurs en dat de goede vaderlanders verwaarloosd worden."
De vrije katheder, 16 december 1944
resolver.kb.nl/resolve?urn=MMI

3 days ago
avatar
A. den Doolaard
AdenDoolaard@mastodon.nl

"Voor de middaguitzending van Radio Oranje (...) heeft A. den Doolaard gesproken over de terugkeer van illegaliteit naar legaliteit."

Nieuwsbulletin van De vrije katheder, 15 december 1944
resolver.kb.nl/resolve?urn=MMI

4 days ago
avatar
A. den Doolaard
AdenDoolaard@mastodon.nl

"Deze totale oorlog is voor een groot deel de oorlog van den gewonen man; en hij is voor een minstens even groot deel de oorlog van de vrouwen."

De Wervelwind, december 1944
resolver.kb.nl/resolve?urn=NIO

November 28, 2023
avatar
A. den Doolaard
AdenDoolaard@mastodon.nl

"A. den Doolaard vertelde over zijn bevindingen tijdens zijn 10-daags verblijf in bevrijd gebied. Aan zijn relaas ontlenen wij de volgende feiten over toestanden in bevrijd gebied: Nijmegen is frontstad en wordt vrijwel zonder ophouden door de Duitse artillerie beschoten. De geest onder de burgerbevolking is er beter dan in menige andere stad in bevrijd gebied, De stad is zwaar gehavend, evenals Den Bosch"

De vrije katheder, 14 december 1944

resolver.kb.nl/resolve?urn=MMI

November 18, 2023
avatar
A. den Doolaard
AdenDoolaard@mastodon.nl

Na 17 jaar wachten komt er eindelijk een straatnaam voor markante schrijver: ‘Emotioneel moment’, kopte dagblad de Stentor gisteren. Bijna dertig jaar na zijn overlijden besloot de gemeenteraad van Apeldoorn dat het nu toch echt tijd werd om de schrijver A. den Doolaard te eren met een officiele straatnaam in Hoenderloo; de A. den Doolaardhof.

adendoolaard.nl/berichten/eind

November 15, 2023
avatar
A. den Doolaard
AdenDoolaard@mastodon.nl

Hoera!
Hoenderloo eert A. den Doolaard met een A. den Doolaardhof.

destentor.nl/apeldoorn/na-17-j

De Stentor (premium), 14 november 2023

November 15, 2023
avatar
A. den Doolaard
AdenDoolaard@mastodon.nl

" ... den Heer en Mevrouw Den Doolaard. Eerstgenoemde heeft een leeuwenaandeel gehad in het uitgeven van ons tijdschrift; weinigen weten echter dat zonder laatstgenoemde, door haar beheersching van alle redactioneele bijzonderheden vanaf hel eerste begin, de „Wervelwind” nauwelijks had kunnen voortbestaan.

De Wervelwind, december 1944

resolver.kb.nl/resolve?urn=NIO

November 13, 2023
avatar
A. den Doolaard
AdenDoolaard@mastodon.nl

Ontdekking van de maand: er is in 2019 een Engelstalige uitgave van de geannoteerde uitgave van het boek Het Verjaagde Water van A. den Doolaard verschenen.

November 11, 2023
avatar
A. den Doolaard
AdenDoolaard@mastodon.nl

Voor de avonduitzending van R.O. (Radio Oranje) hield A. den Doolaard een vraaggesprek met een anonieme Engelandvaarder, ”een landgenoot, die een bijzondere studie van de praktijken van de Gestapo heeft gemaakt"

De vrije katheder, 17 november 1944
resolver.kb.nl/resolve?urn=MMI

November 07, 2023
avatar
A. den Doolaard
AdenDoolaard@mastodon.nl

De Vliegende Hollander, 6 november 1944

resolver.kb.nl/resolve?urn=NIO

November 06, 2023
avatar
A. den Doolaard
AdenDoolaard@mastodon.nl

Zuid-Beveland bevrijd
in: De Vliegende Hollander,
3 november 1944

"Toen, op Zuid-Beveland:
Boven verdronken boerenhuizen
Diep in ’l water tot aan ’t dak
Kwam in het stormig najaarssuizen
Een nieuwe toon die openbrak"

resolver.kb.nl/resolve?urn=NIO

November 05, 2023
avatar
A. den Doolaard
AdenDoolaard@mastodon.nl

A. Den Doolaard over gruweldaden van de Gestapo

De Vrije Katheder, november 1944

resolver.kb.nl/resolve?urn=MMI

October 30, 2023
avatar
A. den Doolaard
AdenDoolaard@mastodon.nl

Volhouden! redevoering over de spoorwegstaking voor Radio Oranje van minister-president Gerbrandy, uitgesproken door A. Den Doolaard

in: De vliegende Hollander, oktober 1944
resolver.kb.nl/resolve?urn=NIO

October 26, 2023
avatar
A. den Doolaard
AdenDoolaard@mastodon.nl

Verzet tegen de totale mobilisatie - waarom en hoe?
Artikel van A. den Doolaard in De Wervelwind, augustus 1944

"Hoedt u meer dan ooit voor kletskousen."

resolver.kb.nl/resolve?urn=NIO

October 21, 2023
avatar
A. den Doolaard
AdenDoolaard@mastodon.nl

Het lot der landverraders
De Wervelwind, augustus 1944

"Die watertandende het recht schoffeerden
Pleiten nu voor de wet met heilig vuur"

resolver.kb.nl/resolve?urn=NIO

October 20, 2023
avatar
A. den Doolaard
AdenDoolaard@mastodon.nl

De strijd der volkslegers in Joegoslavië
Artikel van A. den Doolaard in De Wervelwind, maart 1944

Wie is Tito?

resolver.kb.nl/resolve?urn=NIO

October 18, 2023
avatar
A. den Doolaard
AdenDoolaard@mastodon.nl

Radio Oranje, 1944

Dinsdag tot en met Zaterdag: 5—7 minuten nieuws en nieuwscommentaar (A. den Doolaard)

resolver.kb.nl/resolve?urn=NIO

October 15, 2023