avatar
A. den Doolaard
AdenDoolaard@mastodon.nl

Causerie "Zwerftochten door Polen en de Baltlsche Landen" door A. den Doolaard (1934).

Wat zou ik (AK) dat radioprogramma graag terug willen luisteren!

resolver.kb.nl/resolve?urn=MMN

January 04, 2023
avatar
A. den Doolaard
AdenDoolaard@mastodon.nl

Bespreking Oriënt-Express, 1934:
"... wij menen, dat hij in den Balkan niet tevergeefs gezocht heeft naar oer-menselijke typen en conflicten"

resolver.kb.nl/resolve?urn=MMN

January 03, 2023
avatar
A. den Doolaard
AdenDoolaard@mastodon.nl

Boekbespreking van Oriënt-Express uit november 1934.
(Met 'de recente gebeurtenissen in Marseille' wordt de moord op koning Alexander van Joegoslavië bedoeld)

resolver.kb.nl/resolve?urn=MMN

January 02, 2023
avatar
A. den Doolaard
AdenDoolaard@mastodon.nl

Onthullingen uit Hooge hoeden en Pantserplaten

resolver.kb.nl/resolve?urn=MMA

December 31, 2022
avatar
A. den Doolaard
AdenDoolaard@mastodon.nl

Een nieuw boek van Den Doolaard: Oriënt-Express (1934)

"Den Doolaard had geen beter pseudoniem kunnen kiezen, want uit alles blijkt, dat hij een zwerver is in hart en ziel"

resolver.kb.nl/resolve?urn=MMN

December 30, 2022
avatar
A. den Doolaard
AdenDoolaard@mastodon.nl

Aankondiging Boekenhalfuur (1934) met een bespreking van Orient-Express van A. den Doolaard

resolver.kb.nl/resolve?urn=MMN

December 29, 2022
avatar
A. den Doolaard
AdenDoolaard@mastodon.nl

Letterkundige kroniek over De druivenplukkers in De Fakkel, 10 augustus 1934:

"Zijn romantiek was volstrekt niet als bij zooveel andere dichters een vaag hemelsverlangen, zij was integendeel vervuld van een brandende liefde voor de aarde en een hartstochtelijk verlangen naar sterk en vermetel leven."

resolver.kb.nl/resolve?urn=MMI

December 28, 2022
avatar
A. den Doolaard
AdenDoolaard@mastodon.nl

Advertentie van uitgeverij De Vlam in weekblad De Fakkel voor onder andere
Hooge hoeden en pantserplaten van A. den Doolaard en Wij slaven van Suriname door Anton de Kom

resolver.kb.nl/resolve?urn=MMI

December 27, 2022
avatar
A. den Doolaard
AdenDoolaard@mastodon.nl

1934 - Anthonie Donker over A. den Doolaards Oriënt-Express

"Het werk van Den Doolaard houdt het midden tusschen journalistiek en litteratuur"

resolver.kb.nl/resolve?urn=MMN

December 26, 2022
avatar
A. den Doolaard
AdenDoolaard@mastodon.nl

In de jaren dertig ondernam A. den Doolaard met zijn vaste gids Luc Couttet een winterse skitocht naar het St-Bernardsklooster in de Franse Alpen, waar ze het kerstfeest meevieren:

"De kloosterlingen schaarden zich in twee rijen. De abt klapte drie maal in de handen. Aanzwellend uit een geneurie tot schallende jubeltonen klonk over de bevroren wereld van rots, ijs, sneeuw en sterren de hymne aan de schepper van dit alles: 'GLORIA IN EXCELSIS DEO'."

adendoolaard.nl/berichten/kers

December 25, 2022
avatar
A. den Doolaard
AdenDoolaard@mastodon.nl

Radiobode (AVRO), 22 december 1933:

Kerstmis bij de Slaven
"wat Kerstgebruiken betreft, is het orthodox deel van den Balkan, maar speciaal Servië, een folkloristisch paradijs. Het feest begint natuurlijk, zooals altijd in den Balkan, met braden en bakken. Twee dagen voor Kerstmis, wordt er een schaap of een speenvarken gebraden. Den dag voor Kerstmis gaat een van de zonen ’s morgens naar het bosch om er het kerstblok, de z.g. 'Badnjak' te kappen".

resolver.kb.nl/resolve?urn=MMN

December 24, 2022
avatar
A. den Doolaard
AdenDoolaard@mastodon.nl

Radio Brusse, april 1934l: A. den Doolaard met 'Zwerftochten in Roemenië'

resolver.kb.nl/resolve?urn=MMN

December 23, 2022
avatar
A. den Doolaard
AdenDoolaard@mastodon.nl

Over Den Doolaard

Vrije geluiden; orgaan van den VPRO, 13 januari 1934

resolver.kb.nl/resolve?urn=MMN

December 22, 2022
avatar
A. den Doolaard
AdenDoolaard@mastodon.nl

De zwerver-auteur A. den Doolaard

"Den Doolaard is de zwervende journalist. Vandaag in Parijs, morgen op reis naar de Balkan en de volgende week even in Holland."

Omroepgids; officieel orgaan van de NCRV, 13 januari 1934

resolver.kb.nl/resolve?urn=MMN

December 21, 2022
avatar
A. den Doolaard
AdenDoolaard@mastodon.nl

'Dwars door den Balkan - zwervers en hun zwerftochten', inleiding tot de radio-causerie door A. den Doolaard (januari 1934) met drie onbekende foto's

"Voor wie er op uit durft te trekken, zijn in Europa nog avonturen genoeg te beleven!"

link:
resolver.kb.nl/resolve?urn=MMN

(klik ook door naar de volgende bladzijde, met een foto van mede-zwerver Fritz die viool speelt voor de ingang van een Balkan-hotel)

December 19, 2022